Παρεμβάσεις

Το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικής Εξέλιξης για τις Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού έχει ορίσει τα κριτήρια για να θεωρείται μια μέθοδος τεκμηριωμένη και έχει ξεχωρίσει 24 τεκμηριωμένες μεθόδους, που όλες προέρχονται από τις προόδους στην ΑΒΑ. Το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο για τον Αυτισμό υλοποίησε ένα πρόγραμμα δημιουργίας Εθνικών Προτύπων, «ώστε να παρέχεται στα παιδιά με ΔΑΦ μια αποτελεσματική εκπαίδευση και συμπεριφοριστική παρέμβαση, επικυρωμένες ερευνητικά» (National Standards Project). Διαβάστε τις οδηγίες του NAC προς τους γονείς για την επιλογή των καλύτερων παρεμβάσεων για το παιδί τους.

Στο Μονορόδι έχουμε κάνει συστηματική προσπάθεια να εφαρμόζουμε τεχνικές & παρεμβάσεις σε αυτή τη λογική. Επιλέξαμε αποκλειστικά, θεωρητικές προσεγγίσεις και θεραπευτικές μεθόδους που έχουν γίνει δεκτές διεθνώς ως έγκυρες μετά από ευρήματα των ερευνών. Εξελίσσουμε συστηματικά και συνεχώς τις υπηρεσίες μας βάσει δεδομένων, τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή των παρεμβάσεων και από τη ραγδαία παραγωγή γνώσης της σύγχρονης νευροεπιστήμης. 

Image
Evidence-basedpractice (EBP)
Evidence-basedpractice (EBP) είναι η χρήση θεραπευτικών μεθόδων, τις οποίες έχει καταδείξει ως έγκυρες η επιστημονική έρευνα (πειράματα και παρατηρήσεις). Στην περίπτωσή μας, είναι οι μέθοδοι που έχουν κατορθώσει να αποδειχθούν αποτελεσματικές, και έτσι είμαστε σε θέση να ξέρουμε πόσο αξιόπιστες είναι, τι όφελος θα δώσει η κάθε μία στο παιδί και να επιλέξουμε ποιες θα εφαρμόσουμε.