Όραμα – Αξίες

Tο 2016 συστάθηκε το σωματείο «ΜΟΝΟROΔΙ» μέλη του οποίου αποτελούν εξειδικευμένοι  έμπειροι επιστήμονες και γονείς ατόμων με Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές. Με την πάροδο των χρόνων συνειδητοποιήσαμε ότι οι ανάγκες για τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και των σωστών πρακτικών επί της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς, παγκοσμίως γνωστής ως ΑΒΑ,  ήταν ίσως ο μόνος τρόπος να τεθούν τα θεμέλια για αποτελεσματική εκπαίδευση των ατόμων με Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές  και των οικογενειών τους. Τέλος, συνυπολογίσαμε και την οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει από τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ατόμων με Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές. 

Θέλοντας να καταστήσουμε χρήσιμη τη γνώση που αποκτήσαμε από την πρακτική εφαρμογή των μοντέλων αυτών, αναπτύξαμε ένα όραμα – να δώσουμε στην Ελληνική κοινωνία ένα εργαλείο ώριμο, επιστημονικά σχεδιασμένο και σύγχρονο, κινούμενοι σε τρεις άξονες: 

α)  εκπαίδευση ατόμων με Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές,  ώστε να μπορούν να ενταχθούν στην μαθησιακή διαδικασία όλων των βαθμίδων  και μέσω αυτής να βελτιώσουν περαιτέρω γνώσεις δεξιότητες και συμπεριφορές.

 β) εκπαίδευση της οικογένειας, με δεδομένο ότι οι εκπαιδευμένοι γονείς μπορούν να προσφέρουν συμπληρωματικές υπηρεσίες στα παιδιά τους, να βοηθήσουν στη γενίκευση των δεξιοτήτων τους με λιγότερο κόστος για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

 γ) εκπαίδευση των ίδιων των επαγγελματιών, ανεξαρτήτως ειδικότητας, προκειμένου να λειτουργήσουν ως θεραπευτές ή και αναλυτές συμπεριφοράς για την ομάδα στόχο λειτουργώντας Πανελλαδικά ως πολλαπλασιαστές του δικού μας οράματος.

Έχοντας συνυπολογίσει αυτούς τους παράγοντες, το 2016 πάρθηκε η απόφαση για τη σύσταση σωματείου με την επωνυμία «Εκπαιδευτική Εταιρεία για τη Νευροανάπτυξη» με τον διακριτικό τίτλο «ΜΟΝΟRΟΔΙ», μέλη του οποίου αποτελούν εξειδικευμένοι και έμπειροι επιστήμονες και γονείς ατόμων με Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές. Πολλά από τα άτομα που σύστησαν το Σωματείο έχουν προσωπικό ιστορικό πολύμορφων συνεργασιών και πολλοί έχουν διεθνή πιστοποίηση ως θεραπευτές συμπεριφοράς ή ως αναλυτές συμπεριφοράς από τον παγκόσμιο οργανισμό πιστοποίησης BCBA. Η σχολική ψυχολόγος και αναλύτρια συμπεριφοράς Άννα Πλέσσα και ο παιδοψυχίατρος Ιγνάτιος Καφαντάρης είχαν εξαρχής συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα της δουλειάς με το παιδί και την οικογένεια πλαισιωμένους από  Διεπιστημονική Ομάδα πολλών ειδικοτήτων. 

 Η  διαφεύγουσα γνώση - εμπειρία στην αντιμετώπιση μαθησιακών, γλωσσικών, συναισθηματικών και οργανικών δυσκολιών των παιδιών και εφήβων, στην καθοδήγηση των γονέων, στην εξέλιξη των ατόμων με διαταραχή αυτιστικού φάσματος, στη συνεργασία, επικοινωνία,  με εργαλείο την εκπαίδευση, έκαναν γνωστή τη δουλειά μας και μας ώθησαν στην απόφαση να προσφέρουμε αυτή την τεχνογνωσία σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.

Σήμερα εκπαιδεύουμε συστηματικά νέους θεραπευτές στις εξελισσόμενες και ερευνητικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις για το φάσμα του αυτισμού και την ΔΕΠ-Υ. Εποπτεύουμε άλλους φορείς θεραπείας και εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δουλεύουμε σκληρά για να παρέχουμε σε επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων ποιοτικά και up-to-date εκπαιδευτικά σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης πάνω στις θεραπευτικές προσεγγίσεις που διαθέτουν σήμερα επαρκή ερευνητική τεκμηρίωση (evidence-based approaches and interventions) που έχει επιβεβαιωθεί από πολλαπλές έρευνες.

Όραμα του Σωματείου μας είναι η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, η εφαρμογή των ορθών  πρακτικών στην εκπαίδευση όλο και περισσότερων πληθυσμιακών ομάδων καθώς και να διεξάγει ερευνητικό έργο στη πατρίδα μας με την στήριξη όλων των μελών του, υλοποιώντας πλέον δική του έρευνα μέσα από τις πολυσχιδείς δραστηριότητές του.