top of page

Η Εκπαιδευτική Εταιρεία για τη Νευροανάπτυξη MONORODI είναι ένα Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο, που στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση, την στήριξη, παρέμβαση και ψυχοεκπαίδευση ατόμων με νευροαναπτυξιακές διαταραχές και των οικογενειών τους και την ευαισθητοποίηση και αποδοχή τους από το κοινωνικό σύνολο. Αρ. Μητρ. Σωμ.: 31610/2017  Αρ. Διατ. Αναγν.: 28/2016

Ειδικευόμαστε σε

 • Αυτισμό Υψηλής λειτουργικότητας (Asperger Syndrome) Ηλικίες: 2-30 ετών

 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) Ηλικίες: 4-30 ετών

 • Κοινωνικό άγχος και ενδυνάμωση κοινωνικών δεξιοτήτων

 • Συναισθηματική υπερφόρτιση (emotional overwhelm)

 • Υπερβολικές Σκέψεις (Overthinking)

 • Ψυχοσωματική εξουθένωση (Burn out)

 • Tics & Σύνδρομο Tourette

 • Εκπαίδευση Γονέων και υποστήριξη στο περιβάλλον τους

 • Υποστήριξη νεαρών ενηλίκων για την επίτευξη στόχων στο πανεπιστήμιο και την εργασία

Νευροαναπτυξιακές

Το θέμα των νευροαναπτυξιακών διαταραχών βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στις προηγμένες εκπαιδευτικά χώρες. Πρόκειται για ένα πολύπλοκο και πολυδιάστατο θέμα, το οποίο προσεγγίζεται από ερευνητές διαφόρων επιστημονικών πεδίων. Έχουν πραγματοποιηθεί αναρίθμητες έρευνες για το συγκεκριμένο θέμα και κάθε πρόοδος γεννά νέα ερωτήματα.

Οι νευροαναπτυξιακές διαταραχές σχετίζονται άμεσα με τα παιδιά, όμως δεν αποτελούν αποκλειστικό πρόβλημα της παιδικής ηλικίας, καθώς συνεχίζονται στην ενήλικη ζωή και απαιτείται ειδική στήριξη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνοδεύουν την κάθε μία ξεχωριστά. Τα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωπα τα παιδιά με νευροαναπτυξιακές διαταραχές είναι αυξημένα και αφορούν στον γνωστικό και τον κοινωνικο-συναισθηματικό τομέα.

Διαβάστε περισσότερα...

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες
Διαγνωση
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΟΝΟΡΟΔΙ

 “Θέλω να κατανοήσω τον εαυτό μου καλύτερα”

 

Η διαγνωστική εκτίμηση στο Μονορόδι έχει στόχο τη διάγνωση και ψυχοεκπαίδευση, την ενδυνάμωση και την εκπαίδευση του ατόμου για την αποδοχή και κατανόηση της διάγνωσης. Επίσης, παρέχονται τεχνικές βελτίωσης της καθημερινότητας του ατόμου και των οικείων του.

 

 • Πλήρης αξιολόγηση του ατόμου με φυσική παρατήρηση, διαγνωστικά εργαλεία και συνεντεύξεις από τη διεπιστημονική μας ομάδα

 • Ψυχοεκπαίδευση στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές, παράλληλα με την διαγνωστική αξιολόγηση 

 • Εκπαίδευση του γονέα να έχει ενεργό ρόλο στην αξιολόγηση

 • Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης το ίδιο το άτομο μαθαίνει να παρατηρεί τον εαυτό του και να συμμετέχει στην ανάλυση των ευρημάτων της αξιολόγησης

 • Εκπαιδεύεται στην καλύτερη επίγνωση και κατανόηση των ευρημάτων της δικής του διαγνωστικής αξιολόγησης και πώς σχετίζονται αυτά με την καθημερινότητα του

 • Υποστήριξη των οικείων για τα επόμενα βήματα μετά τη διάγνωση

 • Γραπτή αναφορά των ευρημάτων της αξιολόγησης

 • Έκδοση γνωμάτευσης από ψυχίατρο

 

Ηλικίες: 2 ετών - 30 ετών

“Θέλω να μάθω να συσχετίζομαι με τους ανθρώπους γύρω μου και να περνάω καλά”

 

Οι ομάδες ενδυνάμωσης κοινωνικής επικοινωνίας στόχο έχουν να μάθουν στα νευροαποκλίνοντα άτομα να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά, να κατανοούν καλύτερα τον εαυτό τους και τους γύρω τους, να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις δυσκολίες στην καθημερινή τους αλληλεπίδραση  και να συνυπάρχουν με τη διαφορετικότητά τους και να νιώθουν καλά με αυτό που είναι.

Οι ομάδες μας στελεχώνονται από έμπειρους θεραπευτές διάφορων ειδικοτήτων και ακολουθούν ολοκληρωμένα επιστημονικά τεκμηριωμένα εκπαιδευτικά πρωτόκολλα. 

 

Αποστολή μας είναι να οπλίσουμε τα παιδιά και τους εφήβους με:

 

• Ανάπτυξη ψυχολογικής και κοινωνικής σκέψης (προοπτική του άλλου και ενσυναίσθηση)

• Κατανόηση και διατήρηση σχέσεων

• Κατανόηση των προθέσεων και των προσδοκιών των άλλων στην επί τόπου (δια ζώσης) αλληλέπιδραση 

• Κατανόηση μη-λεκτικής επικοινωνίας και της σημαντικότητάς της στην αλληλεπίδραση

• Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και θετικής αυτοεικόνας

• Δεξιότητες επικοινωνίας και συναλλαγής με τους γύρω τους

• Δεξιότητες να ανήκουν σε μια ομάδα, όπως η παρέα ή η σχολική τάξη

• Δεξιότητες κοινότητας, δηλαδή έξω από το σπίτι

•Δεξιότητες  επίλυσης κοινωνικών προβληματών σε πραγματικές συνθήκες

• Δεξιότητες παιχνιδιού ανάλογα με την ηλικία

 

Διάρκεια & Σύσταση Ομάδων: 

Οι ομάδες αυτές αποτελούνται από 2-6 άτομα και διαρκούν 2 ή 3 ώρες την εβδομάδα, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες.

Τόπος διεξαγωγής ομάδων:

Στον χώρο του ΜΟΝΟROΔΙ, σε εξωτερικούς χώρους και σε εκδρομικά προγράμματα εντός και εκτός Αττικής.

Ηλικίες: 

Προσχολική ηλικία και πρώτη Σχολική (4-6 χρονών)

Σχολική ηλικία (7-11 χρονών)

Έφηβοι (12-17 χρονών)

Νεαροί Ενήλικες (18-24 χρονών)

ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ομαδες
MENTORING ΜΟΝΟΡΟΔΙ

“Είμαστε εδώ για να σας υποστηρίξουμε, καθοδηγήσουμε και να σας ενθαρρύνουμε”

 

Ο απώτερος σκοπός του mentoring είναι να εξοπλίσουμε το άτομο με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις προκειμένου να έχει τον έλεγχο της συμπεριφοράς του και της αλληλεπίδρασής του με το περιβάλλον.

Αποστολή μας είναι να:

 

 • Ενισχύσουμε το άτομο με αναπτυξιακή διαταραχή να κατανοήσει τη λειτουργία των συμπεριφορών του και πώς το περιβάλλον αλληλεπιδρά με αυτές. Αυτό επιτελείται με το να μάθει να αναγνωρίζει και να εντοπίζει προγενόμενες καταστάσεις, που πυροδοτούν τις συμπεριφορές, τις επακόλουθες συνέπειες των συμπεριφορών και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, που επηρεάζουν την συμπεριφορά μας εν γένει.

 • Καθοδηγήσουμε το άτομο στο πώς να αποκτήσει καλύτερο έλεγχο της συμπεριφοράς του, ώστε να πετυχαίνει τους στόχους του με το να μάθει πώς να ελέγχει την παρόρμησή του, το συναίσθημά του και να αποκτήσει περισσότερη ευελιξία στη διάχειριση των καθημερινών προβλημάτων.

 • Bοηθήσουμε το άτομο να αποκτήσει καλύτερη επίγνωση του ποιος είναι, ποια είναι τα δυνατά του σημεία και ποιες οι δυσκολίες του και πώς μπορεί να οδηγηθεί στην αυτοβελτίωσή του.

 

Διάρκεια & Σύσταση:  Ατομικές Συνεδρίες 1 ώρας,  δια ζώσης και διαδικτυακά

Ηλικίες: 12-30 ετών

Mentoring

“Χαράζουμε δρόμους για την επιτυχία μαζί!”

 

Η εργασία παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ζωής ενός ατόμου, παρέχοντάς του ευκαιρίες για προσωπική κι επαγγελματική ανάπτυξη, οικονομική σταθερότητα, κοινωνικές διασυνδέσεις και την αίσθηση του σκοπού και της πληρότητας.

Ο απώτερος σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε το άτομο να αναπτύξει τις δεξιότητες εκείνες, που θα τον κάνουν ικανό να αναζητήσει και να εξασφαλίσει τη θέση του στην αγορά εργασίας, ώστε να αποκτήσει ενεργό ρόλο στην κοινωνία. 

Αποστολή μας είναι η εκπαίδευση σε: 

1) προεπαγγελματικές δεξιότητες

 • Εξερεύνηση επαγγελματικής καριέρας

 • Βασικές δεξιότητες αναζήτησης εργασίας

 • Βασικές δεξιότητες εργασιακής ετοιμότητας

 • Επιτελικές λειτουργίες

 

2) επαγγελματικές δεξιότητες

 • Απόκτηση δεξιοτήτων στην επίλυση προβλημάτων στον εργασιακό χώρο

 • Απόκτηση ομαδικού πνεύματος και  ικανότητας συνεργασίας

 • Εκπαίδευση στην σαφή επικοινωνία 

 • Εξοικονόμηση δυνάμεων για την πρόληψη του εργασιακού burn- out

 • Επιτελικές λειτουργίες

 

3) δεξιότητες διατήρησης εργασίας και επαγγελματικής ανέλιξης

 • Επιτελικές δεξιότητες

 • Δεξιότητες πολυεπίπεδης επικοινωνίας

​​

Ηλικίες: 15-25 ετών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ
Επαγγελματικος
ΟΜΑΔΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΔΕΠΥ/ΑΥΤΙΣΜΟ: Υποστήριξη στην αλληλεπίδραση γονέα-νηπίου

“Βοηθώντας τους γονείς να βοηθούν τα παιδιά τους”

 

Δικαιολογημένα  οι γονείς συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη ρύθμιση της συμπεριφοράς και των συναισθήματων τους, όταν τα βρέφη/νήπιά τους δεν εκδηλώνουν τις αναμενόμενες για την ηλικία τους συμπεριφορές. Να μαθαίνουν πώς να κάνουν ένα βήμα πίσω, να παίρνουν μια ανάσα και να σκέφτονται πριν δράσουν είναι ουσιώδες.

Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να εμπλέκονται στην αλληλεπίδραση με το βρέφος, να του διδάσκουν πώς να ανταποκρίνεται κοινωνικά, συναισθηματικά και πώς να χειρίζεται προβληματικές συμπεριφορές. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε υποστήριξη και να βοηθήσουμε τους γονείς να μάθουν αποτελεσματικές στρατηγικές για να διεγείρουν τον εγκέφαλο του παιδιού τους μέσω της συμπεριφορικής αλληλεπίδρασης.

 

Αποστολή μας είναι:

 • Να βοηθήσουμε τους γονείς να έχουν επίγνωση της δικής τους συμπεριφοράς και του περιβάλλοντός τους με σκοπό να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους και τη γονεϊκή τους προσέγγιση ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού τους.

 • Να παρέχουν στρατηγικές για τη διαχείριση των προκλητικών συμπεριφορών του βρέφους/νηπίου τους

 • Να ενεργοποιήσουν την κοινωνικο-συναισθηματική επικοινωνιακή τους ανάπτυξη μέσω της αλληλεπίδρασης γονέα-βρέφους/νηπίου

​​

Διάρκεια: 6 εκπαιδευτικές συναντήσεις

 

Ηλικίες: 8 μηνών- 3 ετών

Γονεις-Νηπια

Δράσεις στην Κοινότητα

Παρεχόμενες υπηρεσίες σε 1400 οικογένειες στην Αττική και στην επαρχία 

συνεργασίες με πάνω από 500 σχολεία

πάνω από 1000 ώρες εποπτείας σε κέντρα εκπαίδευσης για τις νευροαναπτυξαικές διαταραχές

συνεργασίες με 4 ιδιωτικά κολλέγια

Διεθνείς Δράσεις

Μεγάλος αριθμός παρουσιάσεων σε συνέδρια  στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό 

 Συνεχιζόμενη Κατάρτιση σε πάνω από 5500 στην Ελλάδα και Εξωτερικό

Δράσεις
bottom of page